ADVIES

Heeft uw organisatie iets te vertellen aan een doelgroep? Welke middelen zouden daarvoor geschikt zijn? Hoe zouden deze kunnen worden vormgegeven? Welke timing is daarbij verstandig? Welke toonzetting is het beste? Hoe kunnen on-line en off-line communicatie elkaar aanvullen en versterken? En hoe zijn de resultaten van de communicatieve inspanningen te meten?


Worstelt u met dit soort vragen, dan kan een adviesgesprek u helpen. Meander zoekt voor u steeds de optimale oplossing. Een oplossing die kan worden uitgewerkt in een communicatieplan of een projectplanning. Waarvan u de uitvoering zelf kunt doen. Of die u kunt uitbesteden aan Meander en haar uitgebreide netwerk van betrouwbare toeleveranciers.