DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGES

Steeds vaker voert Meander opdrachten uit voor bedrijven en organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid. Het gaat dan niet alleen om de interne of externe communicatie, maar ook over het verzamelen en groeperen van relevante managementinformatie. Het resultaat is een betere en professionele presentatie van uw bedrijf in CO2-management, duurzaamheidsrapportages of de opstelling van het maatschappelijk jaarverslag dat voldoet aan de GRI-normen.


Wij adviseren over het te volgen traject en ondersteunen of verzorgen de presentatie van uw bedrijfsgegevens in de vereiste formats. Resultaat voor onze opdrachtgevers is een steeds betere performance op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Wij ondersteunen u graag en goed. Bij menig opdrachtgever, zoals landelijk vooraanstaande bedrijven, maar ook in het MKB en bij overheidsorganisaties mondt dit uit in een duurzaam partnership. Vaak heeft een opdrachtgever meer relevante informatie in huis dan hij zelf beseft!