PROCESMANAGEMENT

Kwaliteitsbewaking en een goed gestroomlijnde procesgang zijn overal van groot belang. Het communicatievak is geen uitzondering. Meander heeft op dit vlak veel ervaring waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen.


U wilt enkele voorbeelden? Het opstellen van accountable doelstellingen voor het communicatievak. Inclusief het meten daarvan. Meetbaar maken van de communicatie-inspanningen dus. Zodat zichtbaar is wat communicatie bijdraagt.


Andere mogelijke werkterreinen: het opstellen van opleidingsplannen en het toezien op de naleving ervan. Het realiseren van een uitnodigingsstrategie en evaluatieformulieren voor beurzen. De optimalisatie van adresbestanden. Het ontwerpen van een archiefsysteem of een beeldenbank. De ideeënreeks lijkt eindeloos.


Gemeenschappelijke factor in al deze projecten: het winnen van tijd en kwaliteit door het goed beschrijven en inrichten van de communicatieprocessen. Heeft u andere wensen? Een oriënterend gesprek kan altijd.