JAARVERSLAGEN

Staat u open voor een kritische, maar objectieve blik op de teksten van uw Jaarverslag? Dit is een specialiteit van Meander, met daarbij wel een duidelijke strategische inslag bij de inhoudelijke beoordeling van uw teksten. Bijvoorbeeld de mate waarin strategie en beleid helder zijn verwoord en hoe deze doorwerken in de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Voor Siemens realiseerde Meander al een inhoudelijk zodanig sterk jaarverslag dat dit Jaarverslag in de top 15 van het land staat en een zogeheten “Certificaat voor Transparantie” won.


Wilt u de productie van uw Jaarverslag zelfs geheel uitbesteden? Meander kan de totstandkoming van uw Jaarverslag volledig voor u coördineren. Van de eerste schets tot en met de produktie en distributie van uw Jaarverslag. Van budgetbewaking, het bewaken van de opgestelde tijdsplanning, tot interne afstemming en de coördinatie met alle betrokken leveranciers. Meander beschikt over een netwerk van betrouwbare toeleveranciers en kan voor u het totale projectmanagement voeren.