AUDITS

Meander Organisatie en Communicatie heeft de afgelopen jaren talloze audits uitgevoerd. Specialisaties daarbij zijn (interne) communicatie, compliance en de inrichting van processen bij infrastructurele projecten. Meander voert haar audits systematisch en objectief uit en documenteert de resultaten nauwkeurig. De eerste stap is het nauwkeurig vaststellen van het auditdoel. Op basis hiervan vindt de aanwijzing plaats van de te interviewen auditees. De gespreksverslagen worden vastgelegd in gemakkelijk te vergelijken standaardsjablonen met daarbij helder uitgewerkte verbeter- en aandachtspunten.


Op aanvraag kan voor de opdrachtgever ook een separaat rapport worden opgesteld met conclusies of kan Meander ondersteuning bieden bij de implementatie of bewaking van de afgesproken verbeteracties.


Bij audits naar interne communicatie heeft Meander onderzoek verricht naar de informatiebehoefte van medewerkers van grote organisaties en naar de mate van waardering van communicatiemiddelen. De effectiviteit van evenementen en van internal branding acties is eveneens onderzocht. Concrete verbetervoorstellen maken altijd deel uit van de eindrapportage. Bij procesaudits, veelal uitgevoerd bij infrastructurele projecten, staan andere zaken centraal. Hoe wordt al in de ontwerpfase gegarandeerd dat technische installaties gaan doen wat ze moeten doen? Hoe wordt omgegaan met afwijkingen op contracteisen? Zijn inkoop, risicobeheersing en communicatie met onderaannemers optimaal ingericht?


Tijdig signaleren van knelpunten en verbeterpunten biedt communicatiemanagers en projectleiders onderbouwde steun bij het nemen van beslissingen en projectbewaking.